måndag 19 september 2011

Bra idé men fel sätt?

Hej igen Bloggen
Som alla vet har det varit lite turbulens i den politiska ankdammen i Värmdö, och jag är väl den som kanske plaskat lite för mycket?? Det var lite väntat men min uppgift är väl att röra runt lite i grytan så att det inte bränner fast i botten!?

Som jag ser det så är nog grunden att jag fick flest kryss för ett år sedan i valet. Mina budskap var enkla och vad jag trodde okonventionella
 • ALLA, både medborgare och folkvalda, ska förstå konsekvenserna av politiska beslut.
 • Besluten ska vara lagliga
 • Vi ska ha en fullständig öppenhet där media är ett bra sätt att förmedla information och olika åsikter
Nu var det dessvärre så att mina partikamrater redan innan valet hade sett ut sina lekplatser i parlamentet och eftersom ingen hade förväntat sig att Otäcka Olle skulle få folket stöd med mer än 3 gånger så många kryss som medlemmar i partiet (ca 35 medlemmar och 129 kryss) . Jag hade blivit nedpetad till 11:e plats på listan så nu fordrades avancerad politisk logik. "Snälla Olle eftersom du endast fått 129 kryss av ca 2000 som röstat så har du därmed inte Fp:s förtroende och ska därmed inte ha någon betydande post i parlamentet".

Det har snart gått ett år och jag har efter valet enhälligt blivit vald som ersättare i Kommunsstyrelsen och ledamot i socialnämnden. Därefter har man efter omröstning tagit tillbaka min plats som ledamot i socialnämnden, bett mig byta parti och efter omröstning funnit att 14 personer i partiet inte har förtroende för mig?? Det paradoxala inträffar nu att Fp på Värmdö har kommit in i ett moment 22. Jag som har många som vill gå med i partiet har inte partiets stöd alltså törs de som delar mina tankar inte gå med i partiet.

Vad har gjort för fel? Alla säger att jag är påläst, argumenterar bra och har ofta mycket goda idéer men att jag framför det på fel sätt. Om jag nu gör saker på fel sätt, vad är då rätt sätt. Låt oss ta ett exempel.

Jag har sedan början av seklet försökt få till stånd miljömässiga förbättringar vi Slussens bussterminal som berör många av våra medborgare som pendlar till stan. Som vanlig medlem har jag fört fram dessa förslag på partimöten, dialog med KSO mfl och även på hemsidan www.KnutpunktSlussen.se . Det hände absolut ingenting under tidigare mandatperioder när våra tidigare folkvalda skulle göra på "rätt" sätt varför jag efter valet beslutade (tillsammans med många som kryssat mig) att lämna in en motion.  Klicka på länkenFEL SÄTT?
Förslaget är bra men att skicka en motion är fel sätt. Alla sätt är bra utom de dåliga sa jag och utlyste därmed en ädel tävlan. Fp:s kommunalråd som med "rätt" sätt ville fortsätta med dialog och jag som ville skicka motionen som ett brev för att därigenom kunna inleda en faktiskt förhandling om åtgärder, "fel" sätt?.

Det har nu gått snart ett år sedan valet och snart 10 år (!!) sedan jag började med min politiska mission om Slussen. Vad har hänt?

Min motion har avslagits av mina egna med stöd av Miljöpartiet?? Dialogen har tydligen fått munhäfta. Kontentan är att de som ger störst bidrag till kommunens skattinkomster är de som fått minst utdelning. Istället för att driva på frågan om en bättre miljö vid Slussen till en kostnad av ca 500 000:- som jag är övertygad skulle få fler Värmdöbor att åka kommunalt och därmed göra hela miljön bättre har vi beslutat om att
 • Bygga ut kommunalhuset för 33 miljoner
 • Bygga 200 m Cityspårväg utanför NK för 300 miljoner, se LÄNK
 • Köpt mark i Stavsnäs för 20 miljoner 
Jag frågar nu ärligt alla som läser denna blogg om vi politiker prioriterar rätt?


 

onsdag 13 april 2011

Äntligen en vettig utställning om Slussen

Stadsgårdens vänner har lyckats med att göra en utställning som faktiskt på ett begripligt sätt visar konsekvenserna för olika alternativ. Vad jag förstår så finns det bara tre alternativ kvar som uppfyller kraven på rimlighet, folkligt stöd och genomförbara

Gå dit och rösta här finns en inbjudan

fredag 5 november 2010

Slussen börjar vakna

När allt verkar lugnt så mullrar det under ytan. Stockholms tjänstemän försöker förtvivlat bli klara med ett lite förändrat förslag som ska kunna baxas genom makten korridorer i stadshuset.

Samtidigt i underjorden rör sig Värmdöbor som nu med mitt mandat i Värmdös fullmäktige faktiskt har en röst att lita på. Jag har nu gjort slag i saken och föreslagit lite akutåtgärder i väntan på att någonting verkligen kommer till stånd. Åtgärderna är mycket enkla

 • Sätt upp ljudasorbenter över gångytorna. Det skulle även fungera som fångstnät för nedfallande balkar mm.
 • Bygg ljudisolerande och ljudabsorberande mellanväggar mellan körbanorna
 • Låt bussarna på eftermiddagarna släppa av passagerarna vid den hållplats där den nästa gång ska avgå ifrån. Bussen slipper då köra ett extra varv utan passagerarna kan gå och sätta sig direkt.
Nu är besluten inte så enkla. Först måste jag lämna in en motion till fullmäktige som ska godkänna att motionen är inlämnad och skicka den till beredning. Därefter ska kommunsstyrelsen bereda skrivelsen om att fråga om SL eller Stockholm stad kan göra själva jobbet. Skrivelsen ska sedan tas upp i KF för att sedan skickas till SL och/eller Stockholms stad

Skrivelsen ska hos SL och/eller Stockholm registreras och tas upp som ett ärende varvid samma procedurer med beredning och beslut återigen ska vidtas.

Vi får väl se om det finns någon politisk vilja att faktiskt åstadkomma något??

söndag 20 juni 2010

Skurubron - Onödig utredning på gång???

Skurubron är ett kärt barn i den politiska debatten och i media. Det mesta handlar om bropeng eller inte samtidigt som projektet fortskrider.

Nu håller Trafikverket att handla upp konsulter för en Vägutredning. Hur mycket har det stått om att vi skattebetalare lägger ca 10 miljoner på en vägutredning som ska komma fram till vad som ska byggas?? Nästan ingen ting!

I Väglagen 14b § står följande att läsa:

"En vägutredning skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna utvärdera och välja alternativ. Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda länsstyrelser innan den tas in i vägutredningen."

Om jag förstår det hela så ska det vara miljökonsulter i första hand som efterfrågas vilka ska göra en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som visar att det vi väljer är miljömässigt bättre än andra rimliga alternativ. MKB:n ska följa Miljöbalken 6 kap 7§ , läs själv vad!

Är då kunskaper i att göra en begriplig MKB det som Trafikverket efterfrågar? Svaret är dessvärre NEJ. Trafikverket vill ha dem som har minst 15 års erfarenhet av att bygga vägar och som har minst 2 motorvägar i sin meritlista??? Var tog miljön vägen??

Det verkar ju mycket korkat att rita en motorväg om det faktiskt är bättre att bygga en kollektivtrafikbro, ACUDUCT. Klicka på bilden och läs mer.Tyck till så slipper vi kanske ytterligare buller i Skurusundet och förbättrar samtidigt trafiksituationen.

måndag 14 juni 2010

Värmdö Kommunpolitiker fegar ur om Slussen

Så är det nu ett faktum att Värmdös politiker har mer gemensamt med sina partikamrater i Stockholm än med sina väljare.

Stockholms tjänstemän har lanserat förslaget "Nya Slussen" som har fått utstått enorm kritik när medborgarna förstod att det ska bli en motorväg. Det har sedan lång tid funnits förslaget "Knutpunkt Slussen" som är utarbetat av Värmdöbor för Värmdöbor.

När Värmdö så skulle lämna synpunkter på Stockholms kritiserade förslag törs man inte vara ärlig och säga att det inte ens följer lagen. Det saknas nämligen en motivering till varför "Nya Slussen" skulle vara miljömässigt bättre än andra rimliga alternativ.

Trots att jag som medborgare i Värmdö kommun påtalat denna brist i våra synpunkter på detaljplanen, se LÄNK så väljer Värmdös ledande politiker att censurera denna synpunkt i sitt svar till Stockholm.

För att beskriva detta mer lättfattligt så gjorde jag följande jämförelse för våra politiker innan KS:

Min villagranne, som jag känner väl och umgås ofta med, ansöker (hypotetiskt) om att bygga ett femvånings hyreshus och ska enligt lagen lämna grannyttrande över bygglovet. Min familj anser att det är alldeles för stort med risk för insyn mm och har påtalat det för mig, men eftersom det är jag som är lagfaren ägare så väljer jag att INTE nämna detta i mitt grannyttrande?????CENSUR?

Skärpning, låt Stockholm få veta att Knutpunkt Slussen är ett rimligt alternativ och bör jämföras med Nya Slussen. Det enda som kan hända är ju att den slutgiltiga lösningen för Slussen, som vattenlås, trafikapparat och mötesplats kan bli bättre än det förslag som idag ligger.

Kampen för sunt förnuft går vidare!!!

onsdag 9 juni 2010

Sunt förnuft eller valfråga

Läser i dagen DN att Socialdemokraterna gör Slussen till valfråga. Det är mycket lite ideologi inbyggt i Slussen däremot är det mycket känslor som är grogrunden för politisk kohandel. Egentligen är en ommbyggnad av Slussen en regional fråga där Värmdö och Nackas invånare har behov av en bra knutpunkt med Stockholm men "drabbas" av beslut i Stadshuset.

Vi som rör oss i området mycket ser det mera som en fråga om sunt förnuft, där det framför allt är buller som är det stora problemet. Peter Frisk, som med sina, i dubbel bemärkelse stärkande stadsvandringar ger en mycket konkret bild av dagens problem och framtidens möjligheter och hot

Jag är imponerad av att han orkar skrika fram sitt budskap vecka efter vecka. Jag rekommenderar starkt att gå en stadsvandring som börjar vid Karl XIV Johans staty varje fredag kl 13. http://www.peterfrisk.se/vandringar.htm

Istället för att göra små förändringar för ett i grunden bristfälligt förslag vore det bättre att plocka upp de förslag som tjänstemännen förvarar i sina digitala papperskorgar

måndag 7 juni 2010

Politiskt beslutsfattande

Nu är det många aktuella bollar i luften
 • Slussen
 • Skurubron
 • Gustavsbergs Centrum
 • Hemmesta Centrum
 • Spårväg City
Några bollar har fallit tungt ned i det gåtfulla beslutsträsket där nyfikna inte göre sig besvär. Jag tänker då på den fortfarande obesvarade frågan om varför Citybanan skulle vara miljömässigt fördelaktig framför Tysta Spår. Ingen har heller lyckats förklara för mig varför det skulle vara miljömässigt bättre med en två mil underjordisk motorväg, Förbi Stockholm, istället för att med Österleden sluta en cirkel Runt Stockholm för både vägtrafik och snabbspårväg.

Min förundran rör numer sällan själva sakfrågan utan har fokuserat på hur kommer det sig att våra politiker beslutar något som vi som betalar inte förstår.


Som exempel skulle jag vilja göra er uppmärksamma på Spårväg City som i folkmun nu döpts till NK Express. Alliansen har redan byggt 200 m räls till en kostnad av ca 1,5 milj/m = 300 miljoner. Dessvärre finns inga spårvagnar så det som skulle med pompa och ståt invigas till brölloppet får nu vänta till augusti.

Nu i dagarna ska man i berörda nämnder besluta om att genomföra en förstudie som ska utreda hur spåren ska kunna dras genom City???? Men vänta är det inte redan byggt? Har PBL, Järnvägslag och Miljöbalkens krav på att först göra förstudie och järnvägsplan innan man beslutar helt satts ur spel? Tänk om förstudien kommer fram till att Spårvägen bör gå som en cirkel runt City istället för rakt ovanför Tunnelbanans blå linje som vi visar förslaget i Knutpunkt Slussen, se LÄNK

VAD TYCKER DU??